Author Archives: u6758138

Kişilik Testi

Kişilik Testi

sizondi.jpg

 

1) Saldırganlık Olabilir öğretmen portresi seçtiniz, Bilinçaltınızda bastırılmış saldırganlık ve alçaltıcı davranış eğilimi olabilir. Çocuklukta davranışlarınızda otoriterlik, yönetme ihtiyacı gibi eğilimleri tecrübe etmiş olabilirsiniz. İnkar Tamamen zararsız ve başkalarına yardım etmek için her zaman hazır olan barışçıl bir bireysiniz. İş hayatınızda amirleriniz sizi idare etmekte zorluk çekiyor olabilirler. Eğer bir şey yapmak istemiyorsanız, kendinize bariyerler inşa ediyorsunuz(örneğin işe geç gidiyorsunuz veya bütün gün asık suratla dolaşıyorsunuz). Sıklıkla, tartışmalarda veya ilişkilerde kendinizi savunurken pasif bir şekilde direniyor ve karşı koymaya devam ediyorsunuz.
2) Duygularını Bastıran Yuvarlak kafaya sahip bu iri adam sizde korkuya sebep olduysa, çocukluğunuzun erken aşamalarında bazı duygularınızı bastırmış olabilirsiniz. Asabiyet, düşünmeden hareket etme, sinir patlamaları gibi belirtilere aşina olma ihtimaliniz yüksek. İnkar Uysal ve dost canlısı olarak, sorumlu ve kendine hakim olabilen biri görünümü veriyorsunuz. Hislerinizde sabitsiniz. İnsanlarla, fikirlerle ve nesnelerle kolayca bağ kurabiliyorsunuz.
3) Karamsarlık Bu tip kişilikler genellikle aşırı hayal gücüne karamsar bir yapıya sahip. Eğer bu kirli görünümlü ama mutlu adam sizde olumsuz bir etki bıraktıysa, zihninizin hiper-aktif kısmını bastırmış olma ihtimaliniz var. İnkar Basmakalıp davranışlar edinme eğilimindesiniz. Yenilikler ve değişikliklerden hoşlanmıyorsunuz. Farklı konumlara adapte olmakta zorlanan çekingen ve utangaç bir kişiliğe sahip olabilirsiniz. En büyük korkunuz, kontrolünüzü kaybetmeniz.
4) Yalnızlık yoğun umursamazlık, düşünce bozukluğu ve uyumsuz duygular olarak karakterize edilir. Eğer bu ruhsuz ve ifadesiz kadın portresi tüylerinizi ürperttiyse, çocukluğunuzda insanlara ilgisizlik, koşullardan ve olaylardan çabuk vazgeçme gibi duyguları bastırmış olmanız muhtemel. İnkar Oldukça sosyal bir insansınız. Hayattan sosyalleşerek, arkadaşlarınızla vakit geçirerek zevk alıyorsunuz. Sosyallik, toplumdan izole olmuş ve her zaman yalnızlık hissiyle yaşayan sizin için bir kılık. İlişkileriniz biraz yapay görünüyor olabilir. Bilincinizin derinliklerinde başkalarına ihtiyaç duymadığınızı ve onlarsız da yaşayabileceğinizi hissediyorsunuz.
5) Gizli Kendine Aşıklık insanların bazı özellikleri yapay, duygularında kararsız ve narsist olmalarıdır. Bu resmin sizi korkutma sebebi, dikkat çekme arzusunu ve beğenilmeye susamış olmayı bastırmış olmanızdan kaynaklanabilir. İnkar İçe kapanık, alçak gönüllü bir insan görüntüsü veriyorsunuz. Ancak, aslında insanları etkileme arzusu besliyor olabilirsiniz. Görünüşünüze ve davranışlarınıza özen gösteriyorsunuz. Örneğin sürekli şık giyinmeye çalışıyorsunuz, kıyafetlerinizi aksesuarlarla tamamlayarak insanların ilgisini çekmeye çalışıyorsunuz. *Bu tarz insanlar genellikle nadir veya abartılı bir uğraşı hobi olarak seçer.
6) Depresif Bastırılmış Öz-saygı eksikliği, aşağılık ve suçluluk duygusu depresyonun ana belirtileridir. Bu zararsız görünümlü kadın sizde hoşnutsuzluk yarattıysa, zararsızlık sizin için nefretin ta kendisi ve bu öz-saygı eksikliği, aşağılık ve suçluluk duygusu gibi semptomları bastırdığınız görülüyor. İnkar İçi dışı bir ve kaygısız biri olabilirsiniz. Her zaman dinamiklik, özgüven, ve iyimserlik gösteriyorsunuz. Tabi bazen de keyfiniz kaçıyor, kronik depresyon ve melankoliye kapılabiliyorsunuz. Bu tür durumlarda şüpheci ve suratsız birine dönüşüyorsunuz. *Bu tarz kişilikler depresif eğilimlerini bastırmak için insanların derdini dinleyip çözümler üretmeyi kendine rol edinir.
7) Bastırılmış Dışadönüklük, abartılı tepki ve duygu sergileme gibi özelliklere sahiptir. Eğer bu portredeki lütufkar yüz sizi tiksindiriyorsa, eğer kontrol edilmezse sizi çıldırtacak düzeye getirecek bastırılmış bir coşkuya sahipsiniz. İnkar Davranışlarıyla insanları sinirlendirmeyi sevmeyen birisiniz. Ayrıca gürültü ve aşırılıktan hoşlanmıyorsunuz. Dikkat, tedbir ve ölçü örneğisiniz. Mantıklı ve tutumlu olarak davranışlarınızı tamamen kontrol edebiliyorsunuz.
8) Kimlik Karmaşası Bastırılmış Bu tür kişilik tipi “kişinin başkası olarak yaşamak ve öyle kabul edilmek istemesi” olarak açıklanır. Eğer bu genç adamı tehlikeli ve uygunsuz olarak algıladıysanız, çocukluğunuzun erken dönemlerinde kimlik sorunu yaşamış ve bunu bastırmış olabilirsiniz. İnkar Eğer inkar mekanizması çalışırsa, kendi kimliğinizi kabullenirsiniz. Bu durumda davranışlarınız ve görünümünüz kabullendiğiniz kimliğinizi abartacak dereceye gelir. Eğer erkekseniz sert ve maço bir tarz takınırken, eğer kadınsanız çekici görünmeye çalışıp sürekli karşı cinsle flört eden birine dönüşürsünüz.

Blob Ağacı Kişilik Testi

Blob Ağacı Kişilik Testi

 

 

 

Size en çok uyan karakterleri, sol parmağınızı kullanarak 3 tanesini seçin. Şimdiki durumunuzu yansıtan en az 3 karakter. Sonuçlar aşağıdadır.

blob-agaci

 

1-3-6-7 Numara

Bu numaradaki karakterlerin hepsinin motivasyonu yüksektir. Azimli kişilerdir. Aralarındaki farklar zorluklar karşısında öz güvenleriyle ilgilidir.

1 Numara: Sallantıda olarak görür yerini, her işi kendi yapmaya kalkışır, bu yüzden zorlanır, o yüzde devretmeyi öğrenmesi gerekir, başkalarına güvenmeyi de

3 Numara : Başkalarından aldığı destek sayesinde güçlü bir başlangıç yapar. Gitmesi gereken yolun çok uzun olduğunu içinde hisseder.  Daha çok deneyime ihtiyacı vardır.

6 Numara : Kendine güvenli ve deneyimlidir. Onun öğrenmesi gereken yeni perspektiflere açık olmak ve her şeyi bildiği yanılgısına düşmemektir.

7 Numara: Kendine güvenen ve motivasyon konusunda iyidir. Konfor alanında çıkmaya ihtiyacı vardır.

2-11-12-18-19

Bu numaraları seçtiyseniz iletişim yönünden oldukça güçlü birisiniz. Ailenize ve yakın çevrenize de yardımcı oluyorsunuz

2 numara : Sadece yardım etmiş olmanın hazzı için insanlara yardım eli uzatabilir.

11-12 numara : arkadaş çevresi geniştir iş ilişkilerinde bile dostluk kurduğu kişilerle daha iyi çalışır.

18 Numara : Tipik bir destekleyici aile babası özelliği taşır. Ailesinin mutluluğu her şeyin üzerindedir.

19 Numara : Tam bir kötü gün dostudur. Zor durumlar aşma konusunda tecrübelidir.

4 Ve 5 Numara

4 Numara : hayatın dengelerini dikkatle gözetir. Başarılı olmayı ister ama bunun getireceği risk ve zorlukları hoş karşılamaz. Moralini bozmamayı öğrenmesi gerekir.

5 Numara: Kendini yorgun hisseder ve motivasyonu düşüktür. Daha fazla hayat enerjisi toplamak için dinlenmeye ve iç dönmeye ihtiyacı vardır.

9,13, ve 21 Numara

13 ve 21 Numara olumsuz düşüncelere fazla prim veren bir yapıya sahiptir. Bu tipler kendini dış dünyaya kapatmaya meyilli kişilerdir. Bir noktada seyirci olmayı bırakıp hayata karışarak mutlu olmayı öğrenmelidirler.

9 Numarada 13 ve 21 gibi kendi dünyasındadır. Ama o mutludur ve kendine yeter bir alana sahiptir.

16-17 Numara

Bu numaralar ister aile ister eş olsun yakın bir ilişkide ortaya çıkan zorlukları incelemeli ve kendilerini değiştirmelidirler.

16 numara duygusal şantaj lardan korunma konusunda kendini geliştirmelidir. Yardımsever doğası suistimal edilir.

17 numara kendini ayakları üzerinde zorlanır. İlişkilerde beklentisini abartmamalı ve insanların alan tanımalılar. Birey olmayı öğrenmek önemli.

14-20 Numara

14 Ve 20 Numaralar çok duygusal kişilerdir. Her ikisinin de kendine ait bir yalnızlığı vardır.

14 numara duygusal olarak yaralanmaya açık olduğundan yalnız kalmak ister. Hayatının bu döneminde kendini yaralanabilir hissetmektedir.

20 Numara zirvede olmanın verdiği yalnızlığı yaşamaktadır. Temelde kendi içinde mutludur ve kendini başarılı görmektedir.

10-15 numaralar

Dünya ile barışık ve mutlu hayat süren kişilerdir.

10 Numara kendi dünyasının sınırlarını tam olarak belirlemiştir. O insanlardan uzak durmasına rağmen iyi bir öğretmen ve tarafsız bir gözlemcidir.

15 numara hayatın tam ortasında mutlu olmayı öğrenmiştir. Elindekilerin kıymetini bilir. Yakın çevresiyle temas halindedir.

8 Numara kendi içine kapanmayı tercih etmiş biridir. Kimsenin bakmadığı uzaklara baktığında eşsiz bir bakış açısına sahiptir. Kendine biçtiği yalnızlık zamanı bittiğinde çok güzel paylaşımlarda bulunabilir.

Değersizlik Duygusu-Değersizlik Duygusu Testi

Değersizlik Duygusu Nedir ? Neden Değersizlik Duygusu Yaşıyorsun ? 

Kendinizi ne kadar değerli hissediyorsunuz ? Kime göre neye göre diye sorup cevap veriyorsanız değersizlik duygunuzun harekete geçtiğini söyleyebilirim. Şimdi böyle düşünmeseniz bile çoğu zaman kendimizi Ayşe’nin yaptıklarına ya da Mehmet’in yaptıklarına göre kıyaslarız, performans için kıyaslama iyidir ama duygu ile birleşip sizde değersizlik duygusu ya da hissi oluşturmaya başlıyorsa enerjiniz ve performansınız düşecektir, değersizlik duygusu ve yetersizlik duygusu depresyona davetiye gibidir. Öz güven ile ilgili daha detaylı bilgiye özgüven linki’ne tıklayarak ulaşabilirsiniz.

A ya göre değerlilik duygum iyi  ama B’ ye göre daha değerli hissetmiyorum. Bunu diyen işte egonuz. Eğer böyle bir yanıtlamaya zihninizi giriyorsa değersizlik duygunuz iş başında.

Ego kıyaslamayı sever ve ilk yaptığı şey kim üstte kim altta sorusunun cevabını vermektir bunu güç odaklılar da çok yapar ama neyse şimdi konumuz nlp değil,  değersizlik duygusu !

O zaman değersizlik duygusunu kendinizde ve bir başkasında nasıl anlarsınız şimdi ona bakalım. Değersizlik duygusunu YouTube Kanalında anlattım burada ise değersizlik duygusu testini biraz daha profesyonel yapacağız, eğer videoyu izlemediyseniz aşağıda yazılanları okuyabilirsiniz eğer izlediyseniz direkt biraz daha aşağıda değersizlik, değerlilik duygusu testini yapabilirsiniz.

Değersizlik duygusu nedir ? 

Değersizlik duygusu  kendinizin değersiz bir olduğunuza dair bilinçaltının bir inancıdır. Bilinçli olarak önemli biri olduğunu yani çevre tarafından saygı duyuluyor olsan bile, çok başarılı olsan bile bilinçaltın boyutta olduğu kişi, ben değersizim ya da ben değerliyim inancı olabilir hatta ben x kişiden dan daha değerliyim ya da ben b kişiden daha değersizim gibi hissel kodlamalardır. Genelde ikili ilişkilerde koçluk seanslarında çok karşılıyorum, bir taraf diğer tarafın beğenisini kazanmak için sürekli ilgi çekecek davranışlarda bulunuyor.

Değersizlik duygusu, aslında senin değersiz biri olduğuna dair bir inançtır.

Buna inandığın için davranışların ya üstünlük kompleksi içerir, ya da aşağılık kompleksi içeren davranışlar olur.  Aşağılık kompleksi nedir

Değersizlik duygunuz ne kadar yoğun ya da ne kadar az değersizlik duygunuzu test edelim mi ? 

Değersizlik Duygusu Testi 

Değersizlik duygusu testini seans öncesinde koçluk çalışması yapmadan önce danışanlarıma gönderirim, bu değerlilik duygusu ile elimizdeki çalışma kaynağı olur, öyküsüne ve sorununa yönelik ise değer duygusunu bilinçaltında kodlamasını yaparız.

Değersizlik duygusu testi sizde değersizlik duygusunun yoğunluğunu gösterecektir, yapmanız gereken, sorularda size uygunluk derecesini az’dan çok’a kadar puanlamak. Eğer size çok uyuyorsa değersizlik duygusu ile ilgili o seçeneğe daha yüksek puan verebilirsiniz az uyuyorsa az bulan verebilirsiniz.

1- Fark edilmek için çabalarım

 

0-1-2-3-4-5

 

2-Takdir almak ve beğenilmek için uğraşırım.


0-1-2-3-4-5


3-Güçlü görünmeye çalışırım. 

 

0-1-2-3-4-5

 

4-Parası varsa bir insan benim için değerlidir.

0-1-2-3-4-5

5-Başarılıysa, kariyerli statü sahibi olan kişi benim için değerlidir.

0-1-2-3-4-5

6-Farklı görünmeye çalışırım aslında diğerlerinden farklıyım, evet ben orjinalim.

 

0-1-2-3-4-5

7-Onurum ve gururum benim için önemlidir gibi kelimeleri çok söylerim.

 


0-1-2-3-4-5

 

8-Kendimi bir role sokabilirim ve çok önemli bir rolde konuşurum.

 

0-1-2-3-4-5

 

9-Gösterişe meraklıyım, insanları etkilemeyi seviyorum.

 

0-1-2-3-4-5

 

10-Eleştirmeyi insanları severim, yapıcı, yıkıcı eleştiririm.

 

0-1-2-3-4-5

 

11-Eleştirilmekten korkarım

0-1-2-3-4-5

 

12-Başkalarının sözlerinden kırılırım, üzülürüm hızlı yıpranabilirim.

 

0-1-2-3-4-5

 

13-Başkalarını kırmaktan, üzmekten endişelenirim. 

 

0-1-2-3-4-5

 

14-Başkalarının beni anlaması için uğraşırım

0-1-2-3-4-5

 

15-Kendimi başkalarına sevdirmeye, beğendirmeye çalışırım

 

0-1-2-3-4-5

 

16-İyi ve dürüst bilinmek için çaba gösteririm.

0-1-2-3-4-5

 

17-Kendimi tertemiz masum göstermeye çalışırım.

 

0-1-2-3-4-5

 

18-Gerçek duygularımı gizlemeye çalışırım.

 

0-1-2-3-4-5

 

19-Başka insanları aşağılarım, ,suçlamayı severim. İçimden de bunu yapabilirim.

 

0-1-2-3-4-5

 

20-Kendimi statüsü yüksek bir gruba sokmaya çalışırım.

 

0-1-2-3-4-5

 

Değersizlik Duygusu Testi Sonuçları

 

20 Puan Ve Daha az : Eğer bu puandaysanız gerçekten sizi kutlarım, bu bir mucize olabilir, ya da dünyada yaşamıyorsunuz. Gerçekçi olalım ki bu çok zor.

 

40 Puan  Ve Daha az : Eğer bu puandaysanız bu puanda kutlanabilir yine bu puandaysanız ilişkilerinizde alınganlık değersizlik duygusu yaşamazsınız, koçluk programına ihtiyacınız yok.

60-65 Puan arası : Bu puanda değersizlik duygunuz bazı anlarda artıyor olabilir bazı anlarda da değerlilik duygunuz azalıyor olabilir bu konu ile ilgili çalışma yapmanız gerekebilir. Koçluk görüşmesinde bu seviye olan bir danışanımız ile değerlilik duygusu ile blokajlar ve kodlamalar ile çalışmalar yaparız.

 

65-75 Puan Arası : Bu puandaysanız değersizlik duygunuz yükseliyor demektir, özellikle bazı anlarda çok kendinizi yıpratıyor ya da başkalarını üzüyor olabilirsiniz ya da sevgiliniz yaptıkları konusunda aşırı yıpranıyor olabilirsiniz. Genelde kişiler şu sıkıntı ile gelirler, eşim ya da sevgilim bana ilgisiz olduğunda onun ilgisini çekmeye çalışıyorum, bu gibi eylemlerde genelde kıskandırmaya çalışmak şeklinde oluyor, bununla ilgili yaptığımız uygulamaların sonucunda zihninde oluşmuş kodları ve bedeninde hissettiği değersizlik duygularını pozitif koçluk teknikleri ile çözüyoruz.

 

85 Puan Ve Yukarısı: Değersizlik duygusu ile ilgili kendinizle  mutlaka çalışma yapmalısınız. Çünkü muhtemelen insanlara kızıyor ya da sizi fazlasıyla yıpratıyor olabilirler, yaptıklarına ya da yapmadıklarına oldukça kırılıyor olabilirsiniz. Bu konu ile ilgili eğitim ya da koçluk programlarımızdan destek alabilirsiniz. Pozitif Koçluk ile ilgile ilgili bilgiyi linkin üzerine gelerek alabilirsiniz.

Karakter Testi Ve Sosyal Stiller

Kişilik Testi (Sosyal Stiller)

Karakter testinin sonucunda kendinize karakter analizi yapabilirsiniz, karakterimizi test etmek kendimizin hangi sosyal davranışlara sahip olduğumuzu anlamak için bir harita sunar ve kendimizi daha iyi tanırız. Karakter testi, sosyal stiller olarak da geçen kişilik analizini aşağıdaki özellikleri kavradığınızda başkalarına da yapabilirsiniz. Karakter testi ile kendinizi ve başkalarını test edebilirsiniz.

Kişilik Testi ya da Karakter testi nedir ?

Karakter testi ya da kişilik testi sadece sizin sosyal davranışlarınızın altındaki nedenlerinizi anlayabilmemizi sağlayacak bir harita sunar, aslında her karakter testi böyledir, kişiliğinizi yapısını tabii ki hiçbir karakter testi %100  veremez testin misyonunda bu yoktur, test sadece gerçek ile ilgili bir ipucu yakalamamıza yardım eder. Aşağıdaki karakter testi sizin bu konuda ki sizin kendi kendinize  test yapmanızı kolaylaştıracaktır. Ayrıca karakter analizi becerilerinizi geliştirmek için karakter tipleri olan sosyal stillerin ne olduğunu okuyabilirsiniz. Read more »

Kendinin Yaşam Koçu Ol

Kendinin Yaşam Koçu Ol

                                        Kendimizin Yaşam Koçu Olmak-Bölüm-1

Kendimizin yaşam koçu olabilir miyiz ? Bu soruya hem evet hem hayır cevabını verebiliriz, isterseniz bu yazımızda evet diyebileceğimiz konuları gündeme getirelim. Farkındalık insanın en idrak gücüdür ve biz  kendimizi daha iyi yapacak noktaları düşünebiliriz o konularda kendimiz üzerinde farkındalık kazanabiliriz. Kendimizin yaşam koçu olmak için, yaşam koçluğu kavramının ne olduğunu daha iyi anlamamız gerekiyor. Koçluk macarca kocsi kökünden geliyor ve anlamı taşıyıcı araç demek, ve dönemden beri isim benzerliğinden dolayı da sanırım koçluk olarak literatürü yerleşmiştir. O zaman koçluk insanın şimdiki mevcut halinden olmak istediği hallerine taşındığı bir yolculuk sürecidir. Yaşam koçu da bu süreçte danışana destek oluyor aslında onun taşıyıcısıdır. Kendi başımıza aşamadığımız durumlar olabilir ama kendi kendimize de yapabileceklerimiz vardır, yani eğer nerede olduğumuzu ve nereye gitmek istediklerimizi fark edersek bir anlamda  kendimizi istediğimiz noktalara taşımanın da farkındalığına erişmiş oluruz.

[instagram-feed] Read more »

Özgüven Eksikliğini Aşmanın Yolları

Özgüven eksikliği

Özgüven eksikliğini aşmanın birinci yolu gerçek anlamda özgüvenin ne olduğunu ve özgüveni nasıl kazanacağınızı anlamaktan geçiyor. Yaşamın belli alanlarında dönem dönem özgüven eksikliği yaşıyor durumda olabiliriz, özgüven nasıl kazanılır videomuzu ve bu videoya paralel bu yazımızı okuduktan sonra özgüveninizi geliştirme yolunda önemli adımlar atacaksınız.

Ayrıca ;

Kendi kendinizin koçu olmak için sizin için hazırladığımız ücretsiz e-kitabı indirebilirsiniz

[instagram-feed]

Özgüven Nedir ?

Özgüven yeterlilik duygusunun hissettirdiği kendinden emin ve rahat olma halidir. Özgüvenin bileşenleri, Güven, Cesaret, Umut ve Tevazudur. Özgüven eksikliği olan kişiler bu değerler tam olarak bir araya getirmekte zorlanırlar. Güvenden kast ettiğimiz içinizdeki kaynakları fark etmek ve onların gücüne güven duymaktır, cesaretten kast edilen ise zorluklara, korkuya rağmen adım atabilmektir, cesaret ile adım atarız ve adım attıkça alanımızı genişletiriz, umut ise geleceğin yeni olanaklar yaratacağına yönelik inancımızdır, şimdi herşey kötü bile olsa şimdi atacağımız tohumun gelecekte filizleneceğine dair inancımızdır. Tevazu ise gerçek özgüvenin temel bileşenidir, yani insanlara üstten kibirle bakmamayı ifade eder, özgüven bir konuda övünmek, böbürlenmek gürlemek değildir, kibir tam aksine düşük bir özgüvenin belirtisidir, kendinizi aşağı görmekte tevazunun içindedir tevazu sahibi insanın egoları boyu kadardır kendini olduğunda büyük ya da küçük görmez ne olduğunu bilir, mesela bir micheal Jordan ben harika bir basketçiyim demesi ne kadar gereksizse gerçek özgüven sahibinin de ben şöyle iyiyim böyle iyiyim deme ispatı içinde değildir, ya da başkaları şöyle kötü böyle iyi değil deme gereği duymaz.

Özgüvenimiz azaldığı zaman sorunlarla başa çıkmada, düştüğümüzde yeniden kalkmakta, moralimizi toplamakta ve çözüm bulmakta zorlanırız. Özgüven çözüm bulma ve sorunlarla başa çıkma yetimizi geliştirir.

Özgüven Testi

Basit bir özgüven testi yapalım ve şu üç soruya cevabınız ne olurdu ?

1-Bir işe kalkışmadan önce ya yapamam ya başarısız olursam diye düşünür müsünüz ?
2-Bir şey yapmadan önce başkalarının ne düşüneceğini düşünür müsünüz ?
3-Seçimlerinizi ve kararlarınızı sık sık onaylatma ihtiyacı hisseder misiniz ?

Bu sorulara evet dediyseniz özgüven eksikliği yaşıyor olabilirsiniz lütfen daha detaylı analiz için aşağıdaki özgüven testi isimli videmuzdaki testi çözün.

Özgüven nasıl kazanılır ? Özgüven Geliştirme İçin Yapılacaklar

1-Bilinçaltı İnançlarımız

Bilinçaltı inançlarımız zihnimizdeki anne, baba, çevre ve öğretmenlerimizin sesleri ya da verdiği duygulardır. Bilinçaltı inançlarımız negatif olursa yapamam duygusunu destekleyici inançlardan oluşuyorsa bizde özgüven eksikliği yaratır yapabilme becerimiz azalır. Belki küçükken negatif telkinler almış olabiliriz bunlara örnek olarak bizim çocuk da çok çekinken, aptal oğlum, salak kızım, bak komşunun çocuğu ne kadar başarılı kursa da gitmiyor gibi telkinler bilinçaltımızda yetersizlik duygusu oluşturur.

Bunları aşmak için kendinizle ilgili inançları bir peçete kağıdına yazın, ve sonra onları didik ederek paramparça yapın ve temiz bir kağıda kendiniz ile ilgili nasıl bir insan olmak istiyorsanız onları yazın. İnsanların içinde rahat ve kendinden emin birisiyim gibi cümleler ile detaylı bir şekilde yazın ve özgüven kazanmak için duyguyu vermek için bunları zihninizde canlandırın.

2-Olayları Doğru Değerlendirin

Durum ve olayları değerlendirirken silme, çarpıtma ve genelleme yapıyoruz negatif bir tutum zihnimiz bu özelliğini bizi sabote etmek için kullanmamıza neden oluyor. Ben başarısız birisiyim negatif bir genellemedir ama başarılı olduğumuz alanlarda vardır ve böyle bir genelleme ile bu iyi olduğumuz alanları silmiş oluruz.

3-Felaket Senaristi Olmayı Bırakın

Kafa sinemanızda bir filim oynuyor peki bu filimin sonu iyi mi bitiyor yoksa kötü mü ? Senarist yani içinizdeki sesiniz iyi yazarsa iyi biter çünkü bu filimin kahramanı sensin, filim zihninde önce oynanıyor sonra yaşamda sahneleniyor. Kendine şöyle diyor musun ya şöyle olsaydı ne olurdu ? Mesela

Bir konuşmanın ortasında ya söyleyeceklerimi unutsaydım ne olurdu ?
Şu kıza bir çıkma teklif etseydim ve red etseydi ne olurdu ?
Ya aptalca bir şey söyleseydi ve herkes gülseydi ne olurdu ?
Bütün bu soruların yanıtı “hiçbirşey”

Felakat senaryosu zihnimizin iç sabotajcı ile birlikte çalışarak oynadığı bir oyundur. Oyuna gelmeyin ve oyunu bozun ! Örneğin konuşacaklarımı ya unutursam demek yerine, iyi bir konuşma yapsaydım ne olurdu deyin ya da kız red etseydi demek yerine, çıkma teklif edeceğim kız teklifimi kabul etseydi ne olurdu, ne hissederdim ? diye olumlu noktalara odaklanın, başarılı olduğunuz bir senaryo yazın.

4-Mükemmeliyetçilik Takıntısı

Özgüven eksikliğinin diğer bir nedeni de mükemmeli hemen isteme halidir, bu kişiler yaşamı siyah ya da beyaz olarak görürler, ya hep ya da hiç dir yaşam onlar için.

Bir konuda mükemmeli bir anda ortaya koyma istediği şimdi gücünüzü kesmek için en kestirme yoldur, çünkü en iyi dereceği düşündüğünüzde ve şuan ki halimizle kıyasladığımızda eksiklik hissetmeye kendimizi aşağıda görmeye başlarız.

5-İç Sabotajcılar

İç sabotajcılar içimizdeki virüslerdir ve özgüven eksikliği yaşamamıza neden olabiliri, iç sabotajcılar kendi içimizden söylediğimiz “ben yapmam” “başaramam” gibi performansımızı düşüren kelimelerdir öyleki bu kelimeler özgüven geliştirmemizde bir engel olabilir.

6-Doğru Noktalar

Özgüven eksikliğini aşmak ve özgüveninizi geliştirmenin en güçlü yolu kendinizle ilgili doğru noktalara odaklanmaktan geçiyor.

Artı noktalarınıza odaklanın
Becerilerinize odaklanın
Neleri iyi yapıyorsunuz düşünün
Nasıl bir insan olmak istiyorsanız yazın.
Olumlama yapın.

Özgüven Olumlamaları

Her geçen gün kendimi her yönden daha yeterli hissediyorum.
Yeteneklerime odaklanıyorum
Performansımı geliştiriyorum.
İyi olduğum noktalara odaklanıyorum ve kendimi geliştiriyorum
Gittiğim her yerde rahatım ve kendimden eminim.
İnsanlar karşısında rahatım ve iletişimi başlatıyorum.
Kendimi daha güçlü ve yeterli hissediyorum.
Dik yürüyorum ve kendimden emin güçlü adımlar atıyorum
Kendimi seviyorum, kendimi olduğum kabul ediyorum.

Olumlamalar

Olumlamalar Nasıl Yapılır?

Olumlama Nedir ?

Bilinçaltını koşullandırmak için olumlama cümleleri kullanırız, olumlamalar aslında İngilizcede afirmasyon(affirmation) kökünden geliyor tam olarak çevirdiğimizde onaylama, doğrulama demek, yani olumlama yaptığınızda güçlü ve pozitif tarafınızı onaylıyorsunuz.  Aslında anlamı tam olarak afirmasyon kelimesi veriyor çünkü negatif taraflarınızı da onaylayabilirsiniz ama o zaman negatif olumlama gibi kulağa hoş gelmeyen bir cümle ortaya çıkıyor. Afirmasyon cümleleri sanki bulunduğu kabın şeklini alıyor gibi. Pozitif afirmasyon, negatif afirmasyon gibi.  Aşk olumlamaları, kuantum olumlama, para olumlamaları gibi farklı kategorilerde hazırlanabiliyor.
[instagram-feed]

Read more »

Çocuk Eğitiminde Sağlıklı Aile Olmanın Yolları

Çocuk Eğitiminde Sağlıklı Aile Olmanın Yolları

Elbette iyi bir aile olmanın bir tarifi olamaz fakat bazı psikolojik araştırmalar çocukların başarılı olmalarını öngören birtakım faktörler ortaya koyuyor.

Tabi ki bunların çoğu da anne babadan ve çocuklarını nasıl yetiştirdiklerinden başlıyor. İyi bir aile olmak öğrenilebilir bir becerimi bakalım

1. Çocuklarına ev işleri yaptırıyorlar.

Stanford Üniversitesi eski dekanı Julie Lythcott-Haims’e göre çocuklar iş yaptıklarında hayatın bir parçası olmak için bir şeyler yapmaları gerektiğini anlıyor ve gelecekte meslek sahibi olduklarında çalışma arkadaşlarıyla daha iyi işbirliği kurup daha empatik bireyler oluyorlar. Read more »

From’dan Mutluluk Sözleri

From’dan Mutluluk Sözleri

Açgözlülük içsel bir boşluğun sonucudur.

Bütün ağır psikolojik hastalıkların temelinde narsizm yatar.

İnanç insanın varoluşunun bir koşuludur. Sevgiyle olan ilişkisi açısından bunun anlamı kişinin kendi sevgisine olan inancı, başkalarında sevgi yaratabilme ve bu sevginin geçerliliğidir.

Sevgi bir etkinliktir. Edilgen bir olay değildir. Bir şeyin içinde olmaktır. Bir şeye kapılmak değildir. Sevginin etkin özelliği, en genel biçimde şöyle tanımlanabilir: Sevgi; kendinden bir şeyler vermektir, karşındakinden almak değil. Read more »

Hızlı Okuma Sistemi

Hızlı Okuma Teknikleri Nelerdir?

Başından beri sorduğumuz bir sor var, hızlı okuma teknikleri nelerdir ? Çünkü kişilerin hızlı okumaya yönelik ön yargılarını kırmamız gerekiyor. Bunu da çözmenin yolu hızlı okuma tekniklerinin ne olduğunu ne olmadığını anlamaktan geçiyor.

Bu makalemizde diğer yazılarımızdan farklı olarak hızlı okuma teknikleri nelerdir ? sorusunun cevaplarını vermeye çalışacağız, sizde hızlı okuma nasıl yapılır bu konuda ipuçlarını elde etmiş olacaksınız. Read more »