Doğru Beden Dili Ve İletişim Semineri Nedir ?

Beden ve zihin bütünsel bir yapıdır. Beden dili zihnimizin bilinçaltında fark etmeden yaptığı hareketlerin şifresi çözebilmek seminerdir. Bizim ilk öğrendiğimiz dil beden dilidir. Küçükken ağlayarak, gülerek, utanarak bir şekilde duygularımızı bedenimizde ifade ettik bilincimiz geliştikçe bedenimizdeki bu tepkileri saklamaya çalışsak da beden dili seminerini alan ve bedenin hareketlerinin hangi duygu ve düşüncelerini yansıttığını bilen bir kişi iletişimdeki etkinliği de o aranda artış gösterebilir hem kendi açısından iletişiminin etkisi arttırmak için beden dilini daha akıllıca kullanabilir hem karşı tarafın beden dilini çözerek cümlelerin arkasındaki yapıları daha hızlı algılayabilir.
Beden dili eğitiminin amacı, bireysel yada kurumsal anlamda bireylerin iletişim etkinliğini, kişisel karizmasını, imajını ve performanslarını artırarak daha faydalı sonuçlar almalarına bir sağlıklı bir alt yapı kazandırmaktadır.

İnovatif Beden Dili Ve İletişim Seminerinin İçeriği

Etkili İletişim Stratejilerini Öğreneceksiniz

İş yaşamında ve sosyal yaşamda daha başarılı olabilmenin en etkili araçlarından birisi de iletişimdir. İletişim henüz siz daha konuşmadan bedeniniz ile başlar, konuştuktan sonra ve konuşurken de sözlü ve sözsüz iletişimin unsurlarını kullanırız.

Odaklanacağımız Bazı Alt Başlıklar :

 •  İletişim döngüsü : İletişim Nedir ?
 •  İletişim penceresi
 •  Algılama : Kendimizi ve başkalarını nasıl algılıyoruz ?
 •  Kalibrasyon : Gözlem ve geribildirim yetimiz nasıl ?
 •  İletişimde liderliğe nasıl geçilir ?
 •  İletişimde uyumu nasıl sağlarsınız ?

İnsanların Zihnini Okuyabilirsin!  Çünkü beden dilini doğru anlayacaksınız 

İnovatif Beden dili semineri klasik beden dilinden farklıdır çünkü ;

Beden dili seminerlerinde en sık karşılaşılan söylemlerden birisi de daha önce beden dili semineri aldım ancak basmakalıp geliyor gibi ifadelerdir, işte bu nedenden dolayı beden dilinde mikro ve makro unsurları birleştirerek ve bir beden semineri sunuyoruz.

Odaklanacağımız Bazı Alt Başlıklar :

 •  Beden dili ve bilinçdışı iletişim
 •  İletişimde beden dilinin etkisi
 •  Hitap gücü ve etkinin kriterleri
 •  Beden dilini Doğru Algılama
 •  Beden Dilinin Haritası : Baş, yüz,göz, gövde, eller ve kollar
 •  Beden Dilini kullanırken doğallık ilkeleri

Beden Dili Üzerine Fikir Ve Yaklaşımımızı TV'den İzleyebilirsiniz