Category Archives: NLP Teknikleri

Nasıl Algılıyoruz ?

Algılama: Dünyayı Nasıl Algılıyoruz ? Algılama Nedir ?

ALGILAMA VE ALGI FİLTRELERİ

Duyu, alıcı hücrelerin dış çevredeki fiziksel enerjileri yakalayarak sinirsel enerjiye çevirmesiyle oluşmaktadır. Bu sinirsel enerji, beyinde işlenmekte ve işlemin sonucunda bir algısal ürün ortaya çıkmaktadır. Bu işleme algılama (perceiving) ve ortaya çıkan ürüne de algı (perception) adı verilmektedir.

Algı, duyudan farklıdır. Algılama anında beyin; bireyin içinde bulunduğu durumdan beklentilerini, geçmiş yaşantılarını, diğer duyu organlarından gelen başka duyuları, toplumsal ve kültürel etkenleri hesaba katmaktadır. Gelen duyuları seçme, bazılarını ihmal etme, bazılarını kuvvetlendirme, arada olan boşlukları doldurma ve beklentilere göre anlam verme bu aşamada yapılmaktadır. Read more »

NLP Mantık Düzeyleri

NLP Ve Mantık Düzeyleri

DEĞİŞİMİN DÜŞÜNCE DÜZEYLERİ (NLP’NİN YAŞAMA BAKIŞI)
İç tutarlılık sağlamak, NLP eğitim programlarının ve danışmanların hedeflerinden biridir. Kişiler kendileri için zorlayıcı hedefler belirleyerek, iç çatışmaları çözümleyerek, kişisel değişimi yönlendirerek aynı yaşam çizgisini sürdürmeyi başarır, tüm enerjilerini bu konuda yoğunlaştırabilir.

Bir şirketin başarılı olma olasılığı, tüm birimler aynı hedefe ulaşmak için işbirliği oluşturduğu zaman en yüksek düzeydedir. Aynı durum, bireyler için de geçerlidir. Bütünü oluşturan tüm parçalar aynı hedefe ulaşmaya çalışıyorsa, kişi edimlerinde başarılı olur. İç tutarlılıkla eş anlamlı olan bu durum ile değişimi birkaç düzeyde yönlendirmek mümkün olur. Read more »

NLP’nin İlkeleri

NLP İlkeleri

NLP’ NİN ÖN KABULLERİ
NLP diğer disiplinler gibi bazı ilkeler, ön kabuller ve prensipler üzerine kurulmuştur. Bu prensipler NLP’nin özünü oluşturmaktadır. NLP’nin iyi anlaşılması için bunların iyi bilinmesi gerekmektedir. Bunlar yalnızca NLP’ye özgü kabullerdir. Ve eğer bunlar doğru varsayımlar olarak alınırsa kullanan bireylere son derece faydalı olmaktadır . Read more »

NLP Teknikleri

NLP Teknikleri

NLP’NİN TANIMI

Neuro Linguistic Programming ya da kısaca NLP, düşünme, dil ve davranış süreçlerini inceleyerek, hedeflere erişmek amacıyla onların nasıl en etkin kullanılacağını öğreten bir çalışma alanıdır. NLP, her zaman istediğiniz sonuçlara ulaşabilmek için gereken mükemmelliği irdelemenize ve yeniden oluşturmanıza olanak sağlayan bir yöntemdir . Read more »