Category Archives: Uncategorized

Kişilik Testi

Kişilik Testi

sizondi.jpg

 

1) Saldırganlık Olabilir öğretmen portresi seçtiniz, Bilinçaltınızda bastırılmış saldırganlık ve alçaltıcı davranış eğilimi olabilir. Çocuklukta davranışlarınızda otoriterlik, yönetme ihtiyacı gibi eğilimleri tecrübe etmiş olabilirsiniz. İnkar Tamamen zararsız ve başkalarına yardım etmek için her zaman hazır olan barışçıl bir bireysiniz. İş hayatınızda amirleriniz sizi idare etmekte zorluk çekiyor olabilirler. Eğer bir şey yapmak istemiyorsanız, kendinize bariyerler inşa ediyorsunuz(örneğin işe geç gidiyorsunuz veya bütün gün asık suratla dolaşıyorsunuz). Sıklıkla, tartışmalarda veya ilişkilerde kendinizi savunurken pasif bir şekilde direniyor ve karşı koymaya devam ediyorsunuz.
2) Duygularını Bastıran Yuvarlak kafaya sahip bu iri adam sizde korkuya sebep olduysa, çocukluğunuzun erken aşamalarında bazı duygularınızı bastırmış olabilirsiniz. Asabiyet, düşünmeden hareket etme, sinir patlamaları gibi belirtilere aşina olma ihtimaliniz yüksek. İnkar Uysal ve dost canlısı olarak, sorumlu ve kendine hakim olabilen biri görünümü veriyorsunuz. Hislerinizde sabitsiniz. İnsanlarla, fikirlerle ve nesnelerle kolayca bağ kurabiliyorsunuz.
3) Karamsarlık Bu tip kişilikler genellikle aşırı hayal gücüne karamsar bir yapıya sahip. Eğer bu kirli görünümlü ama mutlu adam sizde olumsuz bir etki bıraktıysa, zihninizin hiper-aktif kısmını bastırmış olma ihtimaliniz var. İnkar Basmakalıp davranışlar edinme eğilimindesiniz. Yenilikler ve değişikliklerden hoşlanmıyorsunuz. Farklı konumlara adapte olmakta zorlanan çekingen ve utangaç bir kişiliğe sahip olabilirsiniz. En büyük korkunuz, kontrolünüzü kaybetmeniz.
4) Yalnızlık yoğun umursamazlık, düşünce bozukluğu ve uyumsuz duygular olarak karakterize edilir. Eğer bu ruhsuz ve ifadesiz kadın portresi tüylerinizi ürperttiyse, çocukluğunuzda insanlara ilgisizlik, koşullardan ve olaylardan çabuk vazgeçme gibi duyguları bastırmış olmanız muhtemel. İnkar Oldukça sosyal bir insansınız. Hayattan sosyalleşerek, arkadaşlarınızla vakit geçirerek zevk alıyorsunuz. Sosyallik, toplumdan izole olmuş ve her zaman yalnızlık hissiyle yaşayan sizin için bir kılık. İlişkileriniz biraz yapay görünüyor olabilir. Bilincinizin derinliklerinde başkalarına ihtiyaç duymadığınızı ve onlarsız da yaşayabileceğinizi hissediyorsunuz.
5) Gizli Kendine Aşıklık insanların bazı özellikleri yapay, duygularında kararsız ve narsist olmalarıdır. Bu resmin sizi korkutma sebebi, dikkat çekme arzusunu ve beğenilmeye susamış olmayı bastırmış olmanızdan kaynaklanabilir. İnkar İçe kapanık, alçak gönüllü bir insan görüntüsü veriyorsunuz. Ancak, aslında insanları etkileme arzusu besliyor olabilirsiniz. Görünüşünüze ve davranışlarınıza özen gösteriyorsunuz. Örneğin sürekli şık giyinmeye çalışıyorsunuz, kıyafetlerinizi aksesuarlarla tamamlayarak insanların ilgisini çekmeye çalışıyorsunuz. *Bu tarz insanlar genellikle nadir veya abartılı bir uğraşı hobi olarak seçer.
6) Depresif Bastırılmış Öz-saygı eksikliği, aşağılık ve suçluluk duygusu depresyonun ana belirtileridir. Bu zararsız görünümlü kadın sizde hoşnutsuzluk yarattıysa, zararsızlık sizin için nefretin ta kendisi ve bu öz-saygı eksikliği, aşağılık ve suçluluk duygusu gibi semptomları bastırdığınız görülüyor. İnkar İçi dışı bir ve kaygısız biri olabilirsiniz. Her zaman dinamiklik, özgüven, ve iyimserlik gösteriyorsunuz. Tabi bazen de keyfiniz kaçıyor, kronik depresyon ve melankoliye kapılabiliyorsunuz. Bu tür durumlarda şüpheci ve suratsız birine dönüşüyorsunuz. *Bu tarz kişilikler depresif eğilimlerini bastırmak için insanların derdini dinleyip çözümler üretmeyi kendine rol edinir.
7) Bastırılmış Dışadönüklük, abartılı tepki ve duygu sergileme gibi özelliklere sahiptir. Eğer bu portredeki lütufkar yüz sizi tiksindiriyorsa, eğer kontrol edilmezse sizi çıldırtacak düzeye getirecek bastırılmış bir coşkuya sahipsiniz. İnkar Davranışlarıyla insanları sinirlendirmeyi sevmeyen birisiniz. Ayrıca gürültü ve aşırılıktan hoşlanmıyorsunuz. Dikkat, tedbir ve ölçü örneğisiniz. Mantıklı ve tutumlu olarak davranışlarınızı tamamen kontrol edebiliyorsunuz.
8) Kimlik Karmaşası Bastırılmış Bu tür kişilik tipi “kişinin başkası olarak yaşamak ve öyle kabul edilmek istemesi” olarak açıklanır. Eğer bu genç adamı tehlikeli ve uygunsuz olarak algıladıysanız, çocukluğunuzun erken dönemlerinde kimlik sorunu yaşamış ve bunu bastırmış olabilirsiniz. İnkar Eğer inkar mekanizması çalışırsa, kendi kimliğinizi kabullenirsiniz. Bu durumda davranışlarınız ve görünümünüz kabullendiğiniz kimliğinizi abartacak dereceye gelir. Eğer erkekseniz sert ve maço bir tarz takınırken, eğer kadınsanız çekici görünmeye çalışıp sürekli karşı cinsle flört eden birine dönüşürsünüz.

Blob Ağacı Kişilik Testi

Blob Ağacı Kişilik Testi

 

 

 

Size en çok uyan karakterleri, sol parmağınızı kullanarak 3 tanesini seçin. Şimdiki durumunuzu yansıtan en az 3 karakter. Sonuçlar aşağıdadır.

blob-agaci

 

1-3-6-7 Numara

Bu numaradaki karakterlerin hepsinin motivasyonu yüksektir. Azimli kişilerdir. Aralarındaki farklar zorluklar karşısında öz güvenleriyle ilgilidir.

1 Numara: Sallantıda olarak görür yerini, her işi kendi yapmaya kalkışır, bu yüzden zorlanır, o yüzde devretmeyi öğrenmesi gerekir, başkalarına güvenmeyi de

3 Numara : Başkalarından aldığı destek sayesinde güçlü bir başlangıç yapar. Gitmesi gereken yolun çok uzun olduğunu içinde hisseder.  Daha çok deneyime ihtiyacı vardır.

6 Numara : Kendine güvenli ve deneyimlidir. Onun öğrenmesi gereken yeni perspektiflere açık olmak ve her şeyi bildiği yanılgısına düşmemektir.

7 Numara: Kendine güvenen ve motivasyon konusunda iyidir. Konfor alanında çıkmaya ihtiyacı vardır.

2-11-12-18-19

Bu numaraları seçtiyseniz iletişim yönünden oldukça güçlü birisiniz. Ailenize ve yakın çevrenize de yardımcı oluyorsunuz

2 numara : Sadece yardım etmiş olmanın hazzı için insanlara yardım eli uzatabilir.

11-12 numara : arkadaş çevresi geniştir iş ilişkilerinde bile dostluk kurduğu kişilerle daha iyi çalışır.

18 Numara : Tipik bir destekleyici aile babası özelliği taşır. Ailesinin mutluluğu her şeyin üzerindedir.

19 Numara : Tam bir kötü gün dostudur. Zor durumlar aşma konusunda tecrübelidir.

4 Ve 5 Numara

4 Numara : hayatın dengelerini dikkatle gözetir. Başarılı olmayı ister ama bunun getireceği risk ve zorlukları hoş karşılamaz. Moralini bozmamayı öğrenmesi gerekir.

5 Numara: Kendini yorgun hisseder ve motivasyonu düşüktür. Daha fazla hayat enerjisi toplamak için dinlenmeye ve iç dönmeye ihtiyacı vardır.

9,13, ve 21 Numara

13 ve 21 Numara olumsuz düşüncelere fazla prim veren bir yapıya sahiptir. Bu tipler kendini dış dünyaya kapatmaya meyilli kişilerdir. Bir noktada seyirci olmayı bırakıp hayata karışarak mutlu olmayı öğrenmelidirler.

9 Numarada 13 ve 21 gibi kendi dünyasındadır. Ama o mutludur ve kendine yeter bir alana sahiptir.

16-17 Numara

Bu numaralar ister aile ister eş olsun yakın bir ilişkide ortaya çıkan zorlukları incelemeli ve kendilerini değiştirmelidirler.

16 numara duygusal şantaj lardan korunma konusunda kendini geliştirmelidir. Yardımsever doğası suistimal edilir.

17 numara kendini ayakları üzerinde zorlanır. İlişkilerde beklentisini abartmamalı ve insanların alan tanımalılar. Birey olmayı öğrenmek önemli.

14-20 Numara

14 Ve 20 Numaralar çok duygusal kişilerdir. Her ikisinin de kendine ait bir yalnızlığı vardır.

14 numara duygusal olarak yaralanmaya açık olduğundan yalnız kalmak ister. Hayatının bu döneminde kendini yaralanabilir hissetmektedir.

20 Numara zirvede olmanın verdiği yalnızlığı yaşamaktadır. Temelde kendi içinde mutludur ve kendini başarılı görmektedir.

10-15 numaralar

Dünya ile barışık ve mutlu hayat süren kişilerdir.

10 Numara kendi dünyasının sınırlarını tam olarak belirlemiştir. O insanlardan uzak durmasına rağmen iyi bir öğretmen ve tarafsız bir gözlemcidir.

15 numara hayatın tam ortasında mutlu olmayı öğrenmiştir. Elindekilerin kıymetini bilir. Yakın çevresiyle temas halindedir.

8 Numara kendi içine kapanmayı tercih etmiş biridir. Kimsenin bakmadığı uzaklara baktığında eşsiz bir bakış açısına sahiptir. Kendine biçtiği yalnızlık zamanı bittiğinde çok güzel paylaşımlarda bulunabilir.

Hafıza Gücü

Hafıza Teknikleri İle Anahtarın Yerini Bulabilmek

Anahtarın Yerini Bulamıyorum, Kapıyı kilitlemiş miydim diyor musunuz ?

Hatırlama performansınızı hafıza geliştirme teknikleri ile arttırabilirsiniz bununla birlikte Hafıza tekniklerinin günlük yaşamda nasıl uygulandığını öğrenerek belleğimizi en iyi şekilde kullanabiliriz. Read more »