Kişilik Testi

sizondi.jpg

 

1) Saldırganlık Olabilir öğretmen portresi seçtiniz, Bilinçaltınızda bastırılmış saldırganlık ve alçaltıcı davranış eğilimi olabilir. Çocuklukta davranışlarınızda otoriterlik, yönetme ihtiyacı gibi eğilimleri tecrübe etmiş olabilirsiniz. İnkar Tamamen zararsız ve başkalarına yardım etmek için her zaman hazır olan barışçıl bir bireysiniz. İş hayatınızda amirleriniz sizi idare etmekte zorluk çekiyor olabilirler. Eğer bir şey yapmak istemiyorsanız, kendinize bariyerler inşa ediyorsunuz(örneğin işe geç gidiyorsunuz veya bütün gün asık suratla dolaşıyorsunuz). Sıklıkla, tartışmalarda veya ilişkilerde kendinizi savunurken pasif bir şekilde direniyor ve karşı koymaya devam ediyorsunuz.
2) Duygularını Bastıran Yuvarlak kafaya sahip bu iri adam sizde korkuya sebep olduysa, çocukluğunuzun erken aşamalarında bazı duygularınızı bastırmış olabilirsiniz. Asabiyet, düşünmeden hareket etme, sinir patlamaları gibi belirtilere aşina olma ihtimaliniz yüksek. İnkar Uysal ve dost canlısı olarak, sorumlu ve kendine hakim olabilen biri görünümü veriyorsunuz. Hislerinizde sabitsiniz. İnsanlarla, fikirlerle ve nesnelerle kolayca bağ kurabiliyorsunuz.
3) Karamsarlık Bu tip kişilikler genellikle aşırı hayal gücüne karamsar bir yapıya sahip. Eğer bu kirli görünümlü ama mutlu adam sizde olumsuz bir etki bıraktıysa, zihninizin hiper-aktif kısmını bastırmış olma ihtimaliniz var. İnkar Basmakalıp davranışlar edinme eğilimindesiniz. Yenilikler ve değişikliklerden hoşlanmıyorsunuz. Farklı konumlara adapte olmakta zorlanan çekingen ve utangaç bir kişiliğe sahip olabilirsiniz. En büyük korkunuz, kontrolünüzü kaybetmeniz.
4) Yalnızlık yoğun umursamazlık, düşünce bozukluğu ve uyumsuz duygular olarak karakterize edilir. Eğer bu ruhsuz ve ifadesiz kadın portresi tüylerinizi ürperttiyse, çocukluğunuzda insanlara ilgisizlik, koşullardan ve olaylardan çabuk vazgeçme gibi duyguları bastırmış olmanız muhtemel. İnkar Oldukça sosyal bir insansınız. Hayattan sosyalleşerek, arkadaşlarınızla vakit geçirerek zevk alıyorsunuz. Sosyallik, toplumdan izole olmuş ve her zaman yalnızlık hissiyle yaşayan sizin için bir kılık. İlişkileriniz biraz yapay görünüyor olabilir. Bilincinizin derinliklerinde başkalarına ihtiyaç duymadığınızı ve onlarsız da yaşayabileceğinizi hissediyorsunuz.
5) Gizli Kendine Aşıklık insanların bazı özellikleri yapay, duygularında kararsız ve narsist olmalarıdır. Bu resmin sizi korkutma sebebi, dikkat çekme arzusunu ve beğenilmeye susamış olmayı bastırmış olmanızdan kaynaklanabilir. İnkar İçe kapanık, alçak gönüllü bir insan görüntüsü veriyorsunuz. Ancak, aslında insanları etkileme arzusu besliyor olabilirsiniz. Görünüşünüze ve davranışlarınıza özen gösteriyorsunuz. Örneğin sürekli şık giyinmeye çalışıyorsunuz, kıyafetlerinizi aksesuarlarla tamamlayarak insanların ilgisini çekmeye çalışıyorsunuz. *Bu tarz insanlar genellikle nadir veya abartılı bir uğraşı hobi olarak seçer.
6) Depresif Bastırılmış Öz-saygı eksikliği, aşağılık ve suçluluk duygusu depresyonun ana belirtileridir. Bu zararsız görünümlü kadın sizde hoşnutsuzluk yarattıysa, zararsızlık sizin için nefretin ta kendisi ve bu öz-saygı eksikliği, aşağılık ve suçluluk duygusu gibi semptomları bastırdığınız görülüyor. İnkar İçi dışı bir ve kaygısız biri olabilirsiniz. Her zaman dinamiklik, özgüven, ve iyimserlik gösteriyorsunuz. Tabi bazen de keyfiniz kaçıyor, kronik depresyon ve melankoliye kapılabiliyorsunuz. Bu tür durumlarda şüpheci ve suratsız birine dönüşüyorsunuz. *Bu tarz kişilikler depresif eğilimlerini bastırmak için insanların derdini dinleyip çözümler üretmeyi kendine rol edinir.
7) Bastırılmış Dışadönüklük, abartılı tepki ve duygu sergileme gibi özelliklere sahiptir. Eğer bu portredeki lütufkar yüz sizi tiksindiriyorsa, eğer kontrol edilmezse sizi çıldırtacak düzeye getirecek bastırılmış bir coşkuya sahipsiniz. İnkar Davranışlarıyla insanları sinirlendirmeyi sevmeyen birisiniz. Ayrıca gürültü ve aşırılıktan hoşlanmıyorsunuz. Dikkat, tedbir ve ölçü örneğisiniz. Mantıklı ve tutumlu olarak davranışlarınızı tamamen kontrol edebiliyorsunuz.
8) Kimlik Karmaşası Bastırılmış Bu tür kişilik tipi “kişinin başkası olarak yaşamak ve öyle kabul edilmek istemesi” olarak açıklanır. Eğer bu genç adamı tehlikeli ve uygunsuz olarak algıladıysanız, çocukluğunuzun erken dönemlerinde kimlik sorunu yaşamış ve bunu bastırmış olabilirsiniz. İnkar Eğer inkar mekanizması çalışırsa, kendi kimliğinizi kabullenirsiniz. Bu durumda davranışlarınız ve görünümünüz kabullendiğiniz kimliğinizi abartacak dereceye gelir. Eğer erkekseniz sert ve maço bir tarz takınırken, eğer kadınsanız çekici görünmeye çalışıp sürekli karşı cinsle flört eden birine dönüşürsünüz.

About the Author

Comments are closed.