Kendini Güncelle

1999 yılından beri kişisel gelişim ile ilgili çalışmalar yapan Erdem Taşkınsu tarafından kurulan Kendini Güncelle, bireylerin sistemik ve stratejik iletişim yetkinlikleri, sistemik ilişki dinamikleri ve iş yaşamında etki güçleri ve başarılı olmaları üzerine, etkili stratejilerin modellenmesi konusunda çalışmalar yapan bir araştırma ve geliştirme kuruluşudur. Kendini Güncelle birey ya da kurumlar için koçluk, mentörlük, danışmanlık ve workshop/kişisel gelişim semineri desteği sağlar.