KVKK Aydınlatma Metni


KVKK Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikamız

DEĞERLİ ZİYARETÇİMİZ; KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK SİZİ BİLGİLENDİRMEK İSTERİZ.


Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla “Erdem Taşkınsu ” (“Erdem Taşkınsu Koçluk ve Danışmanlık”)  olarak hazırlanmıştır. Gizlilik & Kişisel Veri Politikası boyunca “Erdem Taşkınsu” ‘dan bahsedilirken, Erdem Taşkınsu Koçluk ve Danışmanlık “biz”, “www.erdemtaskinsu.com” gibi ifadeler kullanılabilir.

‘’Erdem Taşkınsu Koçluk ve Danışmanlık’’ olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem veriyoruz,  sizi etki alanımızda olan ya da işin doğası gereği etki alanımızı aşan (hizmet aldığımız firmaların politikaları gibi)  süreçler hakkında bilinçlendirerek, sizlere sunduğumuz tüm ürün/hizmetlerimizde kişisel verilerinizin güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam ettiğimizi belirtmek isteriz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümleri gereği aşağıda belirtilen veriler, (bunlarla sınırlı olarak ancak yapılan işle ilgili alınması mecburi ek verilerin yetkili mercilerce zorunlu kılınması halinde genişletilerek) Kişisel Veri olarak işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi :

“Kişisel Verilerinizin işlenmesi”; Kişisel verilerin, elektronik ya da elektronik olmayan fiziksel, tamamen veya kısmen otomatik olan veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

İşlenen Kişisel Verileriniz :

Talep ettiğiniz ürün/hizmetleri etkili ve güvenli bir biçimde sunmak için gereken bilgileri toplarız. Bu bilgiler aşağıdakileri içerebilir:

Kimlik verileriniz : Ad-soyad, kimlik numarası, ünvan, vergi numarası/sosyal güvenlik numarası, talep ettiğiniz ürün/hizmetler konusunda ticari sözleşmenin ifasını sağlamak, ticari işlemler için bu bilgiler gereklidir.

İletişim Verileriniz : Telefon numaranız, elektronik posta adresiniz, adresiniz,

Tarafınızla yapılan işlemler: Firmamıza yapacağınız ödemeler sırasındaki bilgileriniz,

Sesli-görsel veriler; fiziksel ve online etkinlikler sırasında rızanız alınarak, alınan görüntüler. (katılımcıların kendileri tarafından çekilen görseller ve sosyal medya paylaşımları firmamızın sorumluluğunda değildir)

Hizmet Aldığımız Şirketler Açısından ;

E-Bülten Mail Gönderimi Hizmeti

Erdem Taşkınsu, web sitesinin ziyaretçilerine (www.erdemtaskinsu.com) ya da müşterilerine e-bülten, e-book, dijital bilgi makaleleri ya da ücretsiz ve/veya ticari ürün ve hizmetlerine yönelik tanıtım ve kampanyalar konusunda hizmet verebilmek için INBOX İnternet Hizmetleri şirketin’den hizmet almaktadır.
INBOX şirketinin Gizlilik Politikasına https://useinbox.com/tr/gizlilik-politikasi/ adresinden ulaşabilirsiniz.


Toplantı-Webiner-Online Görüşmeler İçin Alınan Hizmetler

Erdem Taşkınsu video konferanslar için Zoom Video Communications, Inc. (“Zoom”) Skype, Microsoft Corp. (‘’Skype”) şirketlerin’den ve WhatsApp’tan hizmet almaktadır.


Video konferans hizmeti sunan ilgili ürünlere ilişkin hesap oluşturmanız durumunda, söz konusu şirket, sizden ek kişisel veri talep edebilir. Ancak bu gibi ek kişisel veriler, Erdem Taşkınsu Koçluk ve Danışmanlığı’nın veri işleme amaçları ile ilgili değildir ve bu kişisel veriler Zoom , Skype ve WhatsApp şirketlerinin kişisel veri politikaları ile ilgilidir. Bu bilgiler Zoom Skype, WhatsApp tarafından işlenmekte olup, bu konuyla ilgili öncelikle ilgili şirketlerin Gizlilik Politikasını okuyabilirsiniz.  

Bu nedenden dolayı Web etkinliklerimize Zoom aracılığıyla katılmanız halinde, Zoom’un Gizlilik Politikasını incelemenizi öneririz. Skype aracılığı ile katılmanız halinde ise Skype’nin Gizlilik Politikasını incelemenizi öneririz. WhatsApp aracılığı ile katılmanız halinde WhatApp’ın Gizlilik Politikalarını incelemenizi öneririz.

İlave olarak, Zoom / Skype/WhatsApp programı, web etkinliklerimize katılmanız için adınızı, soyadınızı ve e-mail adresinizi soracaktır. Bu bilgileri Zoom / Skype ile paylaşmak istememeniz durumunda, adınızı / soyadınızı belirtmek zorunda değilsiniz. İlgili kısma ‘‘Ziyaretçi” yazarak veya dilediğiniz başka bir şekilde doldurabilirsiniz.

Ayrıca ;

Görsel ve işitsel kayıtlar (Etkinliklere katılım için kamera ve mikrofonunuzu kullanmanız zorunlu değildir. Kendi tercihinize göre Kamera ve sesinizi aktif etmeniz durumunda etkinlikteki ses ve görüntü kayıtlarınız Zoom tarafından işlenmektedir.)

Biyometrik verileriniz (Etkinliklere katılım için kamera ve mikrofonunuzu kullanmanız zorunlu değildir. Kendi tercihinize göre Kamera ve sesinizi aktif etmeniz durumunda Derslerdeki ses ve görüntü kayıtlarınız Zoom tarafından işlenmektedir.)

Kişisel Verilerinizi İşlenme Amaçlarımız ve Hukuki Sebepleri:

Erdem Taşkınsu Koçluk ve Danışmanlık olarak kişisel verilerinizin işlenme amacı;arayan kişiye doğru hitap edilebilmesi, aramanın teyidi, tarafınızca talep edilen koçluk, danışmanlık, seminer, katılım belgesi, dokümantasyon gibi ürün/hizmetlerimizi sunabilmek, koçluk, danışmanlık, web-seminer gibi etkinliklerimizin içeriği konusunda bilgi vermek, işlenmesine onay verdiğiniz bilgiler dahilinde müşterileri tanımak ve iletişimi ve hizmet kalitesini artırmak, şirketimizin kampanyalarına katılımınız sırasında veya başka sebeplerle “Erdem Taşkınsu Koçluk ve Danışmanlık” ile aranızda kurulan sözleşmelerin ifasını sağlamak, otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, doğru yönlendirmeyi ve ürün bulunurluğunu sağlamak, bu amaçlarla ticari ilişkiyi devam ettirmek ve tarafınıza ticari elektronik ileti ve posta göndermektir.

Söz konusu kişisel verileriniz, kanunun 5.maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi suretiyle işlemektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması:

Yukarıda sıralanan amaçlarla ‘’Erdem Taşkınsu Koçluk ve Danışmanlık’’ nezdinde bulunan kişisel verileriniz güvenle saklanır ve yasal çerçeve dışındaki 3. kişilere açıklanmaz.

Erdem Taşkınsu Koçluk ve Danışmanlık, ziyaretçileri tarafından sitesindeki formlar aracılığıyla sunulan kişisel verileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, iş ve ev adresiniz, telefon numaranız, v.b.) üçüncü kişilere satmaz, kiralamaz veya hiç bir şekilde kullandırtmaz. Öncelikle izniniz olmadan (ziyaretçi, seminer yorumları vb) ya da mahkeme kararıyla istenmediği takdirde kişisel bilgileri asla paylaşmadığımızdan emin olabilirsiniz. Web formları aracılığı ile onayınızla beyan ettiğiniz kişisel bilgilerinizi işin doğası gereği yasal çerçevede ve mevzuata uygun olarak hizmet aldığımız iş birlikçi firmalar ile paylaşıyor olmamızın nedeni size sunduğumuz hizmeti gerçekleştirebilmek içindir.

Bu bağlamda, kişisel verileriniz, mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları ve diğer 3. kişilere hizmet kalitesini artırmak, hizmeti gerçekleştirebilmek, doğru ürün bulunurluğunu sağlamak ve ticari ilişkiyi devam ettirmek amacıyla aktarılabilir.

Kişisel Verilerinizin Yurt İçine Aktarımı Konusunda Bilgilendirme :

Elektronik-posta adresimize gönderdiğiniz mesaj içeriğiniz, talepleriniz, sorularınız ile birlikte elektronik posta adresiniz mail panelimize otomatik olarak kaydı düşmektedir, ya da başvuru formlarımız ile ilettiğiniz ürün/hizmet talepleriniz sırasında yukarıda kişisel verilerinizin işleme amacını açıkladığımız, ad-soyad, elektronik-posta adresi, telefon numaranız gibi  kişisel verileriniz size talep ettiğiniz hizmet/ürünlerimiz hakkında bilgi verebilmek ve geri dönebilmek için  hizmet aldığımız sunucuları yurt içinde bulunan webhosting firmasının sunucusunda barındırılmaktadır.

E-Bülten Mail Gönderimi Sürecinde Aktarılan Veriler :

Aşağıdaki bilgiler IP adresinizle sunucu arasında olan sorunları teşhis etmeye, gönderilen en yoğun olarak hangi alanlarının kullanıldığını belirleyerek, tercihlerinize göre içerik e-bültenlerini oluşturmak için kullanılan trafik verileridir.

Trafik verileri bir kullanıcının başka herhangi bir web sitesindeki faaliyetlerini hiçbir şekilde takip etmez.

E-postaları açan kişilerin IP bilgileri

E-postayı okuma, tıklama zamanı ve hangi linklere tıkladığının bilgileri

Useragent bilgisi (Tarayıcı, cihaz verileri)

GeoLocation bilgisi (E-postayı okuyan kişi hangi ülke ve şehirden e-postayı okuyor bilgisi)

Kişisel Verilerinizin ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin Aktarımı ve Yurt dışına Aktarımı Konusunda Bilgilendirme :

Erdem Taşkınsu koçluk ve danışmanlık olarak, kişisel bilgilerinizin işlenmesi ve korunmasıyla ilgili yalnızca bizim hizmetimiz aracılığıyla tarafımızdan toplanan bilgiler için sorumluyuz. ilgili olan kısım yukarıda kişisel verilerinizin işleme amaçlarında belirtilmiştir. Ancak, hizmet aldığımız firmaların gizlilik uygulamalarından veya içerdikleri bilgi veya içerikten sorumlu değiliz. Bu bağlamda çalıştığımız firmalarında gizlilik politikalarını okumanızı öneririz.

Belirtilen görsel ve işitsel kayıtlardan ibaret kişisel veriler ve biyometrik verilerinden ibaret özel nitelikli kişisel veriler, online uygulamalar Zoom veya Skype video konferans, online toplantı şeklinde yapılan etkinliklere katılan katılımcılar tarafından görülebilmektedir.

Zoom Gizlilik Politikası : https://explore.zoom.us/docs/en-us/privacy.html

Skype Gizlilik Politikası : https://www.skype.com/tr/legal/

Whatsapp Gizlilik Politikası : https://www.whatsapp.com/security

Zoom, Skype, Whatsapp uygulaması ya da benzer programlar yurtdışı merkezli ve sunucuları yurt dışında olduğundan kişisel verileriniz ve ses ve görüntü ile katılım sağlamanız halinde kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz Zoom, Skype, Whatsapp tarafından yurtdışı sunucularına otomatik olarak aktarılmaktadır.
Ses ve görüntünüzü aktif etmeyerek paylaşmamayı tercih edebilirsiniz bununla birlikte adınızı ya da soyadınızı belirtmek zorunda değilsiniz.  ‘‘Ziyaretci” veya “Katılımcı” yazarak veya dilediğiniz başka bir şekilde doldurabilirsiniz.
Biyometrik verileriniz (Etkinlik katılım için kamera ve mikrofonunuzu kullanmanız zorunlu değildir. Kendi tercihinize göre Kamera ve sesinizi aktif etmeniz durumunda etkinlikteki ses ve görüntü kayıtlarınız Zoom tarafından işlenmektedir.)

Sosyal Medya İletilerinizle İlgili Kişisel Verileriniz

YouTube, İnstagram ya da Facebook gibi sosyal medya platformlarında yapılan canlı video yayınlarında katılımınıza ilişkin sizlere ait hiçbir kişisel veriyi işlemeyiz. Bu platformlara verdiğiniz bilgiler etki alanımızda ve kontrolümüzde değildir. Bu platformlarında sunucuları yurt dışındadır dolayısıyla kişisel verileriniz bu platformlara üye olduğunuzda yurt dışı sunucularında olur. Dolayısıyla sosyal medya ile ilgili kişisel verilerinizin işlenmesi bu şirketlerin politikaları ile ilgilidir. Kişisel verileriniz için ilgili şirketlerin -Gizlilik Politikasını- inceleyebilirsiniz.   

Söz konusu bu platformlardan Web-seminer ve atölye, danışmanlık ya da koçluk çalışmalarımız kapsamında bize hizmetlerimiz için başvurmanız halinde ticari bir ilişkiye ve profesyonel bir hizmete dönüştüğünde işte bu aydınlatma metninde bahsettiğimiz kişisel veri politikamız geçerlidir.

Kanun’un 11. maddesi uyarınca haklarınız:

KVKK’nın 11. maddesi gereği; firmamıza 0530 575 62 34 numaralı telefondan bizi arayıp veya bilgi@erdemtaskinsu.com adresine e-posta ile başvurarak, kişisel verilerinizin;

a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,

b) İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

d) Eksik / yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme,

f) Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınızı kullanabilirsiniz.

Kanun Kapsamında Başvuru Yapabileceğiniz Veri Koruma Görevlisi/Sorumlusu:

KVKK’nın düzenlemeleri gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle ve ayrıca aşağıda belirtilen kanallar aracılığı ile Erdem Taşkınsu iletebilirsiniz.

Başvurunuzu yazılı olarak:

Erdem TaşkınsuAyrancı Mah. Kuzgun. Cad. Serhat Apt. No:31 D:11 Çankaya- Ankara adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden veya posta ile imzalı olarak iletebilir, 0 530 575 62 34 numaralı telefonu arayabilir veya bilgi@erdemtaskinsu.com adresine elektronik posta ile gönderebilirsiniz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu doğrultusunda, kişisel verilerinize ilişkin başvurunuz tarafımızca, alınmasından itibaren 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. 
İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, tarafımızca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Başvurunuzun reddedilmesi halinde, reddedilme sebebi tarafımızca yazılı olarak veya elektronik formatta gerekçelendirilerek tarafınıza bildirilir. 

Erdem Taşkınsu Koçluk ve Danışmanlık
Aşağı Ayrancı Mah. Hoşdere cd Çankaya- Ankara
Telefon: 0 530 575 62 34

İnternet sitesinin adresi: www.erdemtaskinsu.com