Öğrenci Koçu Kimdir ? Öğrenci Koçluğu Nedir ?

Öğrenci koçu, öğrencinin sahip olduğu potansiyeline nasıl ulaşacağı ile ilgili bir farkındalık oluşturarak, bu gücü amaçlarında nasıl kullanacağını öğretir. Öğrenci koçu ile öğrencinin, kendini tanıma sürecinde güçlü yanları ve iyileştirilmesi gereken yönleri tespit edilirken, yaşam amacı belirleme, verimli ders çalışma teknikleri, öğrenme stratejileri, hafıza teknikleri, hızlı okuma gibi yetenek ve becerilerini geliştiren bireysel çalışmalar yapılır.
Bundan dolayı öğrenci koçu, öğrenciye kendisi için, dersleri, sınavlar ve yaşam için farkındalık yaratan bir koçluk yaparken, aynı zamanda beynini etkin yönetmek için teknikler sunabilen bir mentör de olabilmelidir. Bir öğrenci koçucunun sadece koçluk becerilerine değil, aynı zamanda teknik konularda da mentörlük yetilerine sahip olması gerekir.

Bir öğrencinin koçunun hedefi öğrencinin yetilerini geliştirerek belirledikleri hedef doğrultusunda yeteneklerini geliştirmektir. Öğrenci koçluğunda Zekice düşünmek, hafızayı geliştirmek, anlayarak daha hızlı okumak ve hızlı öğrenmek, sınavlarda rahat ve sakin olabilmek gibi yetiler kanıtlanmış teknik ve stratejiler ile açıklanır. İnsan beyninde yaratılışta var olan ve öz kaynakları ile bağlantı kurulduğunda ortaya çıkan doğal yeteneklerdir. Öğrenci koçluğunda da amacımız bu yetenekleri keşfetmek ve geliştirmektir. Her öğrencide var olan bu yetenekler kapının ardındaki hazine gibidir, öğrenci koçluğu öğrenciye bu kapıyı açabilmesi için çok özel bir anahtar verir. Başarılı bir öğrenci koçu, öğrenciyi sahip olduğu ve kullanılmayı bekleyen muhteşem öz kaynakları ile buluşturarak, en iyi olabileceği gerçek potansiyeline ulaştırmak için destek olur.

Özetle bir öğrenci koçunu;

Öğrenciye geçeceği yollarda, onu yolda tutan, amaçları için yol haritasını çizdiren, yönünü bulmak için pusula veren, karşılaştığı durumların kendi başına da üstesinden gelebilmesi için beynini etkin kullanabileceği güçlü teknikler ile donatılmış bir alet çantası veren/sunan yardımcı bir yol arkadaşı olarak düşünebilirsiniz. Etkin bir öğrenci koçluğu bu çalışmaları kapsamalıdır.

Birey görüşme deneyiminizi buraya yazabilirsiniz..

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.