UPDATE KOÇLUK EĞİTİMİ

Yaşam Koçluğu Eğitimi nedir ?


Update koçluk eğitiminin klasik yaşam koçluğu eğitiminden farkı nedir ?
Yaşam koçluğu eğitimi alanların hep yardımcı eğitimler ile aldıkları koçluk eğitimleri alarak desteklediklerini biliyor musunuz ? Neden böyle oluyor ?
Çünkü bir çok kişi koçluk eğitimine ilave, eğitimler ile desteklemeye gereksinim duyuyor ve eğitim bitince ne yapacağını ve nasıl bir yol izleyeceğini bilmeyen koçlar olabiliyor. Update yaşam koçluğu eğitiminde size aşama aşama bir şema ve harita sunuyoruz ve program içeriğini incelediğinizde, neden donanımlı bir koç olma yolunda önemli bilgiler elde edeceğinizi anlayacaksınız.

Update Koçluk Becerileri Temel Seviye Hakkında Detaylı Bilgi :

Update koçluk becerileri eğitim programı üç basamaktan oluşan, profesyonel pozitif koçluk eğitiminin, ilk ve temel aşamasıdır. Daha sonra  katılabileceğiniz, İleri Seviye Pozitif Koçluk Eğitimine katılmak için, temel seviye pozitif yaşam koçluğu programından mezuniyeti gerektirir.

Pozitif Koçluk temel seviye programında, temel koçluk bilgi ve becerileri, teorik ve uygulamalı olarak verilir. Programın hedefi, koçlukta pozitif yaklaşımın kullanımını sağlamak olduğu gibi,  danışanın iş ya da özel hayatındaki mevcut durumu ve istenen durumu arasındaki farkı nasıl kapatacağını öğrenirsiniz.

Koçluk Becerileri Programıyla;

-Danışanın potansiyel ve peformans analizini nasıl yapacağınızı
-Danışan ile iletişiminizi nasıl pekiştireceğinizi
-Danışanın öz kaynaklarını nasıl keşfedeceğinizi
-Danışanı pozitif bir tutum ile nasıl destekleyeceğinizi öğrenirsiniz.

Update Koçluk Programının Diğer Yaşam Koçluğu Programlarından Farkı Nedir ?

1-En önemli fark danışmanlık programı, kişisel gelişim uzmanları tarafından değil, Erdem Taşkınsu yönetiminde gerçek sosyolog ve psikolog bir ekip tarafından verilecektir.

2- Çoğu kişi herhangi bir koçluk programını bitirdikten sonra nasıl koçluk yapacaklarına dair zihinlerinde soru işaretleri olduğuna siz de tanık olmuş olabilirsiniz. Koçluk programını bitirdiğinizde, nasıl koçluk yapacağınıza yönelik elinizde bir harita ve alet çantası olmuş olacak.

3-Programda sınavda başarılı olan tüm katılımcılar, Uluslararası Standartlarda Temel Seviye Update Yaşam Koçluğu sertifikası almaya hak kazanmış olacak.

Update Yaşam Koçluğu Program İçeriği

Koçluk Kavramına Giriş

-Koçluk, Danışmanlık, Mentörlük  Ve Terapi Farkı
-Up Koçluğun Farkı Nedir ?
-Update Tutum Ve Koçluk Farkı
-Danışanda güven oluşturma
-Danışana bilinçdışı liderlik etmek
-Update Koçun Egosu Ve Danışanın Egosu
-Danışanla uyum kurma ve pozitif aktarım oluşturma
-Bilinçdışı Beden Dili-Aktif Dinleme

Denge Modeli

Kalibre etme, denge noktasını keşfetme
Modlarını ve Kaynaklarını keşfetme
Hedeflerin Yapılandırılması
Hedefler-Seansın Çerçevelendirilmesi
Kritik Gedik Tespiti

Update Koçun Yetkinlikleri

• Koçta olması gereken yeterlilikler
• Güçlü kalibrasyonun temel adımları
• Primer kalibrasyon-Seconder kalibrasyon
• Dinleme Becerisi
• Pacing-Leading-Raport
• Miroring-Matching
• Dil ilizyonları ile algıyı yönlendirme
• İletişim Uyumlanma Zamanı: Uyumu oluşturmak-Uyumu bozmak- Amaca Yönlendirmek
• Kişiler arası iletişimde liderlik kriterleri
• İletişimde yapıcı eleştiri modeli
• Üç Algı pozisyonu: Empati ve Sempati farkı.
• Meta-perception
• Zihni Nötr Duruma Getirmek
• Koçluk Soruları
• Çözüm Odaklı Danışmanlık
• Bilişsel Farkındalık

Koçlukta Uygulanacak Dil Kalıpları


Yaşam koçluğu eğitiminin en önemli noktalarında birisi iletişimde dil zekanızı kıvraklıkla kullanabilmek. Koçluk eğitminde dilin büyüsünü keşfedeceğiniz bu bölümde Milton Erickson’nın dil paternlerini işliyoruz. Koçluk eğitminde dil zekanızı etkinleştirerek anlamayı, anlaşılmayı etkinleştiriyoruz. İkna etmenin ve yönlendirmenin gizli stratejilerini öğrenerek, dili amacınız ile uyumlu kullanmayı öğrenin.

• Zihnin Algı filitreleri
• Dilin düşünce kalıplarını oluşturmadaki rolü
• Meta Model: Genelleme-Silme-Bozma-Çarpıtma
• Milton Model-Meta Model Farkı ve İletişimdeki Zamanlamaları
• İnteraktif Meta Model Uygulamaları
• Yeniden Çerçevelemeye giriş
• Content reframing- Context reframing
• Sözcükleri çerçevelemek

Danışanın Hedeflerini Ve Değerlerini Yapılandırmak

Bu bölümde danışanınızın hedeflerini ve vizyonunu yapılandırma tekniklerini öğreniyoruz, hedef belirleme sürecinin kriterleri ile danışandan taahhüt alma prosedürünü öğreniyoruz.

Bu bölümde inceleyeceğimiz temel baslıklar :

• Walt Disney’in Yaratıcılık Stratejisi
• Kararları hedeflere dönüştürmek
• Gerçekleşen hedeflerin kriterleri
• Sibernetik Sistem Bilinci ve TOTE Döngüsü
• Hedef tasarlamada Walt Disney Stratejilerini Uygulama
• Hedef belirlemede “SMART System”
Kritik Eşik Belirleme Stratejileri
• Hedef kurgulama çalışmaları
• Cezbedici Gelecek Uygulaması

Danışanın Motivasyon Ve İnancını Yapılandırma


Güçlü duyguları ihtiyaç duyduğunuz anda çağırabilmeyi öğrenebilirsiniz. Sizin gücünüzü kısıtlayan içsel ve dışsal negatif çapaları çökerterek “öz gücünüzü” serbest bırakabilirsiniz.

Bu bölümde inceleyeceğimiz temel başlıklar


• Çapaların psikolojik mantığı
• Çapalamada detaylı teknik bilgi
• Çapalama bilgisi: VAKOG diziliminde çapalar oluşturma
• Çapalama kriterlerini etkin kılma
• Sözcükler ile çapa atma
• Çapa Eritmede tekrar prensibi
• Pozitif Çapalar Oluşturma-Negatif Çapaları Çökertme
• Circle of Excellence (at least: visual, auditory, kinesthetic)

Birey görüşme deneyiminizi buraya yazabilirsiniz..

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.