Anlayarak Hızlı Okuma Nedir ?

sunum-goz-beyinAnlayarak hızlı okuma  ankara da ya da başka yerlerden arıyor olabilirsiniz, nerede olursanız olun, klasik hızlı okuma programlarından farkı uygulamalarımızda beyni temel alarak, okuma hızını anlama ve hatırlama çerçevesinde incelemekteyiz. Daha önce hızlı okuma  eğitimi almış katılımcılar bize iki sorun ile gelmektedirler bunlardan birincisi “hızlandım ama anlayamıyorum” diyenler, ikincisi ise ” “hızlı okuma yapıyordum ama kurstan sonra düştü ” diyenler, dolayısıyla bir hızlı okuma kursunda sadece, bilgisayar uygulamaları ve göz egzersizleri yoğun olursa bu sonuçlar da kaçınılmaz olacaktır, anlayarak hızlı okuma seminerlerinde yaptığımız çalışma göz ve beyin etkinliğinin sentezidir, ikisinden birine daha fazla ağırlık vermeyiz, göz egzersizlerine de, beyin işi gerektiren, anlama, hatırlama, öğrenme, içselleştirme ve uygulama gibi çalışmaları da göz egzersizleri kadar öncelikli tutuyoruz ve bizi farklı hızlı okuma tekniklerinde esas farklı kılan nokta, meditatif trans ve telkin yöntemlerini kullanmamızdır, çünkü yeni ve modern yaklaşımlar ile hızlı okuma ve odaklanma yeteneği kalıcı olmaktadır.

Hızlı Okuma İle Daha İyi Algılayın Hızlı okuma tekniklerinde beyninizi daha etkili kullanın !

Göz Ve Beyin Temelli

Uygulamalarımız sadece göz ya da sadece beyin temelli değil,duyusal ve düşünsel uygulamalar.

Detaylı Uygulama Rehberi

Detaylı uygulama rehberinde teori ve uygulama bir aradadır.

Meditatif Gevşeme

Meditatif gevşeme ile dikkat eksikliği ve odaklanma ile ilgili yaptığımız çalışmalar uygulamalarımızı daha derin kılmaktadır.

Yönlendirmeli Olumlama

Olumlamalar hem meditatif olarak hem de subliminal mp3 olarak verilerek yeteneğin bilinçaltında da pekişmesi amaçlanır.

Anlayarak Hızlı Okuma Semineri İçeriği

Hızlı Okuma tekniklerine geçmeden önce algılamanın ve görmenin nasıl oluştuğunu egzersizler ile birlikte işliyoruz. Bu bölümde algılama yetilerimizin farkına vararak hızlı okumada algılama becerilerimizi geliştireceğiz.

Bu bölümde odaklanılacak bazı alt başlıklar:
*Algılama nasıl oluşuyor?
*Görme işlemi nasıl gerçekleşir ?
*Göz nasıl çalışıyor?
*Okuma Sürecinde ışık,göz ve beyin iletişimi
*Göz ve beyin koordinasyonu nasıl sağlanır ?
*Gözün ve beynin okumadaki etkileri ?
*Hızlı algılama stratejileri
*Paragraf soruları nasıl hızlı algılanır ve hızlı okunur
*Paragraf sorularını okuma tekniği nedir ?

En büyük okuma sorunlarından biriside bir metni okurken zihnin başka bir yere gitmesidir, özetle hayal dünyasında gezinmesidir, klasik hızlı okuma eğitiminde dikkat ve odaklanma, üzerinde durulmazken beyin odaklı okumada zihinsel enerjinin nasıl toplanacağı üzerinde, strateji ve uygulamalar ile egzersizler yaparız.  Ve Hızlı okuma yeteneğinizi kazanırken okumada dikkatinizi nasıl toplayacağınızı da anlarsınız.

Bu bölümde işlediğimiz bazı konu başlıkları :

1-Dikkat Nedir ? Dikkat eksikliği nedir ? Dikkat dağınıklığı nedir ?
2-Dikkatin gücü nereden gelir ?
3-Dikkat üçgeni ile dikkat nasıl toplanır ?
4-Dikkatin özel komutları nedir ?
5-Bilinç ve bilinçaltı dengesi ?
6-Okurken dikkati toplama tekniği
7-Algılarken dikkati toplama tekniği…..

Hızlı okuma tekniklerinde en büyük kaygılardan birisi de “hızlı okursam anlayamam” endişesidir, beyin odaklı programımız anlamayı ve hatırlamayı temel alan bir hızlı okuma tekniğidir, dolayısıyla anlamadan hızlı okuma anlamsızdır.

Bu bölümde işlediğimiz bazı başlıklar :
*Anlam nasıl oluşur ? Kavrama nedir ?
*Okurken nasıl anlarız ? Hızlı okumada anlam nasıl oluşur ?
*Anlayarak hızlı okumanın ilkeleri
*Derin anlama nasıl gerçekleşir ?
*Hız ve anlam arasındaki ideal okuma nedir ?

Hızlı okumada, anlama kadar önemli olan diğer bir yetimiz ise hatırlamadır, çoğu okuyucu metni okuduktan sonra, ben şimdi ne okudum ? diyebilmektedir, uygulama yaptığımız çoğu öğrencinin başlangıçtaki şikayeti paragraf sorularının sonuna geldiğimde başını unutuyorum şekilde olmaktır, okuduğunuz bir çok kitap olduğu halde yine de kitaplardaki bilgileri okumakta problem yaşıyorsanız ideal okuma, hatırlamaya da öncelik vermektedir ve bu bölümde hatırlama yetileriniz ile uygulama yaparız.

Bu bölümde işleyeceğimiz konular :
*Hatırlama nedir ? Hafıza bilgiyi nasıl kodlar ?
*Bilginin beyindeki yolculuğu
*Neden unutuyoruz ? Nasıl hatırlarız ? Neleri en çok unutuyoruz ?
*Bilgi Tipleri ve Hatırlama Teknikleri
*Bilgiler nasıl hatırlanır ?
*Ders konularını hatırlamak için nasıl verimli okuruz ?

Bizi Farklı Yapan Nedir ?

Bilinçaltı Ve Subliminal Telkin

Özellikle dikkat ve algılamada subliminal ve olumlama  hazırlayarak hızlı okuma egzersizlerinde subliminal etki ve uygun beyin frekansları ile dikkat ve odaklama için destek sağlanır.

Anlama Ve Hatırlama Temelli

Hızlı okuma teknikleri ideal okumanın sadece bir aşamasıdır, ideal okuma, anlama,hatırlama ve öğrenmeyi de işin içine alan bütünsel bir okumadır ve alacağınız program derin ve kapsamlıdır, lütfen eğitim içeriğimizi kıyaslayınız.

hizli-okuma-ankara

Gözü Ve Beyni Daha Etkili Kullanacağız

Hızlı okuma  programının içeriğini incelediğinizde sadece bir hızlı okuma programı, olmadığını, anlama, algılama, öğrenme, becerilerinizi de arttıran zihin, telkin ve meditasyon uygulamaları ile desteklendiğini fark edeceksiniz.

  • 2-3 Kat daha hızlı anlayarak okuyabilirsiniz.
  • Metnin sonuna geldiğinizde artık dikkatinizi dağılmış bulmayacaksınız.
  • Okuduklarımı unutuyorum sorununuzun neden olduğunu anlayacaksınız.
  • Gevşeme ve olumlama ile güçlü bir zihin için zihninizi programlayacaksınız.

Değerlendirmeden Önce TV Programlarımızı izleyebilirsiniz.

Copyright © 2015 Erdem Taşkınsu