ANLAYARAK HIZLI OKUMA

Anlayarak hızlı okuma ankara da ya da başka yerlerden arıyor olabilirsiniz, hızlı okuma sistemini, beyni, gözü ve duyularımızı temel alarak, okuma hızını anlama ve hatırlama çerçevesinde incelemekteyiz. Daha önce hızlı okumayı dememiş katılımcıların temelde iki sorunu vardır, bunlardan birincisi “hızlandım ama anlayamıyorum” diyenler, ikincisi ise ” “hızlı okuma yapıyordum ama sonra düştü ” diyenler, dolayısıyla bir hızlı okuma programı, göz ve beyin etkinliğini dahil etmesi gerekmektedir. Anlayarak hızlı okuma programında amaç göz ve beyin etkinliğinin bir sentezidir, ikisinden birine daha fazla ağırlık vermeyiz, göz egzersizleri hızlanmanız için gereklidir. Beyin faaliyeti gerektiren anlama, hatırlama, öğrenme, içselleştirme ve uygulama gibi çalışmalar da göz egzersizleri kadar önceliklidir. Hızlı okuma tekniklerine ilave, meditatif gevşeme, telkin yöntemleri ilave olarak anlam ve hatırlamaya katkı sağlamaktadır.

Hızlı Okuma tekniklerine geçmeden önce algılamanın ve görmenin nasıl oluştuğunu egzersizler ile birlikte işliyoruz. Bu bölümde algılama yetilerimizin farkına vararak hızlı okumada algılama becerilerimizi geliştireceğiz.

Bu bölümde odaklanılacak bazı alt başlıklar :

*Algılama nasıl oluşuyor?
*Görme işlemi nasıl gerçekleşir ?
*Göz nasıl çalışıyor?
*Okuma Sürecinde ışık,göz ve beyin iletişimi
*Göz ve beyin koordinasyonu nasıl sağlanır ?
*Gözün ve beynin okumadaki etkileri ?
*Hızlı algılama stratejileri
*Paragraf soruları nasıl hızlı algılanır ve hızlı okunur
*Paragraf sorularını okuma tekniği nedir ?

Konsantrasyon Ve Dikkat

En büyük okuma sorunlarından biriside bir metni okurken zihnin başka bir yere gitmesidir, özetle hayal dünyasında gezinmesidir, klasik hızlı okuma eğitiminde dikkat ve odaklanma, üzerinde durulmazken beyin odaklı okumada zihinsel enerjinin nasıl toplanacağı üzerinde, strateji ve uygulamalar ile egzersizler yaparız. Ve Hızlı okuma yeteneğinizi kazanırken okumada dikkatinizi nasıl toplayacağınızı da anlarsınız.

Bu bölümde işlediğimiz bazı konu başlıkları :

1-Dikkat Nedir ? Dikkat eksikliği nedir ? Dikkat dağınıklığı nedir ?
2-Dikkatin gücü nereden gelir ?
3-Dikkat üçgeni ile dikkat nasıl toplanır ?
4-Dikkatin özel komutları nedir ?
5-Bilinç ve bilinçaltı dengesi ?
6-Okurken dikkati toplama tekniği
7-Algılarken dikkati toplama tekniği…..

ANLAMAK

Hızlı okuma tekniklerinde en büyük kaygılardan birisi de “hızlı okursam anlayamam” endişesidir, beyin odaklı programımız anlamayı ve hatırlamayı temel alan bir hızlı okuma tekniğidir, dolayısıyla anlamadan hızlı okuma anlamsızdır.

Bu bölümde işlediğimiz bazı başlıklar :
*Anlam nasıl oluşur ? Kavrama nedir ?
*Okurken nasıl anlarız ? Hızlı okumada anlam nasıl oluşur ?
*Anlayarak hızlı okumanın ilkeleri
*Derin anlama nasıl gerçekleşir ?
*Hız ve anlam arasındaki ideal okuma nedir ?

HATIRLAMA

Hızlı okumada, anlama kadar önemli olan diğer bir yetimiz ise hatırlamadır, çoğu okuyucu metni okuduktan sonra, ben şimdi ne okudum ? diyebilmektedir, uygulama yaptığımız çoğu öğrencinin başlangıçtaki şikayeti paragraf sorularının sonuna geldiğimde başını unutuyorum şekilde olmaktır, okuduğunuz bir çok kitap olduğu halde yine de kitaplardaki bilgileri okumakta problem yaşıyorsanız ideal okuma, hatırlamaya da öncelik vermektedir ve bu bölümde hatırlama yetileriniz ile uygulama yaparız.

Bu bölümde işleyeceğimiz konular :


*Hatırlama nedir ? Hafıza bilgiyi nasıl kodlar ?
*Bilginin beyindeki yolculuğu
*Neden unutuyoruz ? Nasıl hatırlarız ? Neleri en çok unutuyoruz ?
*Bilgi Tipleri ve Hatırlama Teknikleri
*Bilgiler nasıl hatırlanır ?
*Ders konularını hatırlamak için nasıl verimli okuruz ?

Birey görüşme deneyiminizi buraya yazabilirsiniz..

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.